Qué diu la Llei ? - Potau Detectives

Anar al contingut

Menú Principal

Qué diu la Llei ?

Jurisprudència

Segons la Llei 23/1992 de 30 de juliol sobre la seguretat privada i el Reglament que la desenvolupa RD 2364/1994, en l'article 19, es diu:

"El detectiu privat, a sol.licitud de persones físiques o jurídiques, s'encarregarà de:

a) Obtenir i aportar informació i proves sobre conductes o fets privats, que afectin l'àmbit econòmic, laboral, mercantil, financer i en general a la vida personal, familiar o social, llevat de la que es desenvolupi als domicilis o llocs reservats.

b) La investigació de delictes perseguibles només a instància de part per encàrrec dels legitimats en el procés penal.

c) Vigilàncies en fires, hotels, exposicions o àmbits anàlegs, així com en grans superfícies comercials i locals públics de gran concurrència. "

En l'article 103, es diu:

"El detectiu privat està obligat a guardar rigorós secret sobre les investigacions que faci i no pot facilitar dades sobre aquestes, més que a les persones que se les encomanin i als òrgans judicials i policials competents per al'exercici de les seves funcions."

 
Tornar al contingut | Tornar al menú principal