Privat - Familiar - Potau Detectives

Anar al contingut

Menú Principal

Privat - Familiar

Serveis

Potser és en aquest camp on la tasca del detectiu privat és més coneguda. Fugint dels tòpics, la nostra empresa ofereix una total discreció, comprensió i tacte, en tractar assumptes de tan privada índole, que un dia poden afectar-nos a tots.

Potau Detectives, estudia i analitza el problema plantejat a través d'un contacte directe i personal amb el client, sense compromís ni cap cost, desenvolupant un pla d'actuació i un pressupost en tots els casos.

Assumptes personals:

  • Temes matrimonials i fidelitat de parella.

  • Conductes dubtoses d'índole familiar.

  • Localització d'ingressos per impagament de pensions.

  • Comprovacions per a la modificació de la pensió.

  • Comprovació del compliment de custòdia.

  • Recerques de persones, societats o béns.


Infraccions a la Llei d'arrendaments urbans:

  • Duplicitat de domicilis.

  • Dedicació a altres fins.

  • No ús d'habitatge.

 
Tornar al contingut | Tornar al menú principal