Empresarial - Laboral - Potau Detectives

Anar al contingut

Menú Principal

Empresarial - Laboral

Serveis

Informes prelaborals i laborals:

 • Antecedents comercials i laborals.

 • Incapacitat física.

 • Absentisme laboral.

 • Baixes fingides.

 • Duplicitat de feina.

 • Competència deslleial.

 • Menyscapte de secrets comercials, industrials i professionals.


Informes especials i de solvència:

 • Solvència i responsabilitat empresarial.

 • Insolvències fingides.

 • Informació prèvia a embargaments executius.


Informes tècnics:

 • Intrusisme professional.

 • Contra-espionatge industrial.

 • Patents i marques.

 • Control de distribuïdors, representants i visitadors.

 • Sinistres.


Informes Mercantils:

 • Insolvència en frau a creditors.

 • Investigació de les suspensions de pagaments fraudulentes.


Estudis de Mercat:

 • Llançament d'un nou producte al mercat.

 • Coneixement dels productes de la competència.


Instal.lacions i mitjans tècnics:

Instal.lació de càmeres ocultes en llocs estratègics que permeten controlar les entrades i sortides de personal, punts de venda, seguretat, petits furts ...

Es situen en llocs estratègics per a la captació d'imatges, amb l'objectiu d'aconseguir les proves necessàries per a un acomiadament disciplinari. Sofisticats sistemes de gravació digital amb transmissió d'imatge i recepció de la mateixa on interessi via telèfon.

Anàlisi radioelèctric:

Consisteix en la comprovació i estudi de l'espectre radioelèctric per a la localització de dispositius de vigilància electrònica, tant si estan actius com si no. Som un important referent tant per a empreses privades com organismes públics.

Servei d'Anàlisi telefònic:

Consisteix en la comprovació, estudi i inspecció de tots els elements propis d'una xarxa telefònica, tant analògic com digital, incloent tots els terminals telefònics, a la xarxa de distribució, la centraleta del client i dels seus distribuïdors.

Escombrats electrònics:

T.S.C.M. (Tecnical Suvellance Counter Measures). Descobriment i eliminació de sistemes d'escolta il.legals i preparació d'ambients per a reunions especials. Serveis realitzats de forma periòdica per a organismes, empreses i societats que senten la necessitat de protegir la seva informació expressada oralment.

Llei d'arrendaments:

 • Duplicitat de domicilis.

 • Subarrendaments.

 • Subrogacions.

 • Cessions o traspassos.

 • Dedicació a altres fins.

 • Desnonaments.


Litigation Support:

Una de les nostres especialitats aportant la informació necessària perquè els seus advocats puguin assessorar-los sobre la conveniència o no d'iniciar una demanda, valorant la possibilitat d'èxit.

Vigilàncies no uniformades i infiltrats:

La nova llei de seguretat privada estableix que el personal que realitzi vigilàncies sense uniforme haurà de ser detectiu privat amb llicència. En aquest camp tenim una vasta experiència, situant a l'àrea a controlar a personal especialitzat en detectar els fraus, robatoris o actes vandàlics.


 
Tornar al contingut | Tornar al menú principal